Bullwackie
Image default
Aanbiedingen

Veranderende wet- en regelgeving binnen uw sector? Zo blijft u op de hoogte!

Om alles in goede banen te leiden, hebben we te maken met wet- en regelgeving. Wetten en regels zorgen ervoor dat we weten wat wel of niet is toegestaan. Ze voorkomen dat het een grote puinhoop wordt. Er zijn wetten en regels die voor iedereen gelden, maar er is ook sectorspecifieke wet- en regelgeving. Zo kan iedere sector nog weer aanvullende wetten en regels hebben. Wetten en regels kunnen bovendien worden aangepast. Dit heeft verschillende implicaties, zo ook voor compliance management. Wilt u weten hoe u op de hoogte kunt blijven van veranderende wet- en regelgeving binnen uw sector? Lees dan deze blog.

 

Waarom veranderen wetten en regels?

 

Wet- en regelgeving wordt regelmatig herzien en op basis daarvan aangepast. Wist u bijvoorbeeld dat het totaal aantal regelingen in Nederland op 1 januari 2019 9.834 bedroeg? Ieder jaar komen er weer nieuwe wetten en regels bij én worden er vele tientallen wetten aangepast. Dit gebeurt bijvoorbeeld omdat ze niet meer van deze tijd zijn en om een herziening vragen. Wetten en regels worden aangepast zodra men dit nodig acht.

 

Wat zijn de implicaties van wetswijzigingen?

 

Wetswijzigingen brengen uiteraard ook implicaties met zich mee. In sommige gevallen blijft de schade van een wetswijziging beperkt, maar het wijzigen van een wet kan ook verstrekkende gevolgen hebben. Wat in ieder geval vaststaat, is dat bedrijven zich op deze wijzigingen moeten aanpassen, anders zijn ze niet compliant meer en kan er een boete worden uitgedeeld voor non-compliance. Deze boetes kunnen behoorlijk fors zijn en daarom is het ook zo belangrijk dat u altijd goed op de hoogte bent van niet alleen de geldende wetten en regels, maar ook van mogelijke wetswijzigingen in de toekomst. Dan kunt u hierop anticiperen en zo een boete voorkomen.

 

Op de hoogte blijven zodat u altijd compliant bent?

 

U vraagt u zich nu waarschijnlijk af hoe u van dit soort wijzigingen en aanpassingen op de hoogte kunt blijven. Het antwoord is eigenlijk vrij simpel: Lexerta. Zij hebben een compliance management tool ontwikkeld die inzicht geeft in de wetten en regels die op dit moment gelden. Ook wetswijzigingen worden hierin meegenomen. Bovendien kunt u zien hoe compliant u op de verschillende onderwerpen bent en welke acties u eventueel kunt ondernemen om uw compliance level omhoog te krijgen. Ideaal!

 

https://pharius.eu