Bullwackie
Image default
Zorg

Voor buitenlanders die in Nederland werken is er de zorgverzekering van HollandZorg

Heeft u een eigen bedrijf in de logistiek, tuinbouw, voedingsindustrie, metaal, landbouw of transport? De kans is groot dat u een of meerdere arbeidsmigranten in dienst heeft. Werken in Nederland als buitenlander is best een heel geregel. Hoe zit het bijvoorbeeld met de ziektekostenverzekering voor die buitenlander(s)? HollandZorg heeft een goede zorgverzekering voor arbeidsmigranten. Via het Zakelijk Portaal kunt u efficiënt uw werknemers aan- en afmelden voor een zorgverzekering. De Nederlandse overheid beslist ieder jaar opnieuw over het verplicht eigen risico. Het gaat dan om de zorgkosten die de verzekerde zelf moet betalen. Dit jaar geldt een bedrag van € 385. Het eigen risico is niet op alle behandelingen van toepassing. Voorbeelden van uitzonderingen zijn:

–        een huisartsbezoek;

–        zorg die verband houdt met orgaandonatie;

–        verloskundige zorg;

–        bepaalde geneesmiddelen en hulpmiddelen;

–        specifieke programma’s op het gebied van depressie, hart- en vaatziekten, overgewicht, dementie et cetera.

 

Eigen risico of eigen bijdrage

Soms wordt het eigen risico verwart met de eigen bijdrage. We leggen het verschil uit. Bij het eigen risico gaat het om kosten die de verzekeringsmaatschappij niet vergoed. Dan is er ook nog de eigen bijdrage. Bij de eigen bijdrage gaat het om een bedrag dat de verzekerde per zorgproduct eerst zelf moet betalen, voordat de rest van de kosten vergoed worden door de verzekeraar. Een paar actuele voorbeelden wat de eigen bijdrage betreft:

–        € 4,70 per uur voor kraamzorg thuis;

–        € 38,00 per dag voor moeder en kind samen (€ 19,00 afzonderlijk) in het geval van kraamzorg in het ziekenhuis;

–        € 111,00 per persoon per kalenderjaar voor zittend vervoer (eigen vervoer, openbaar vervoer en taxi);

–        25% van de kosten van een uitneembare prothese voor de boven- of de onderkaak.

 

In de meeste gevallen verrekent HollandZorg facturen direct met de zorgaanbieder. Soms ontvangt een verzekerde zelf een rekening. In dat geval moet de originele factuur overgedragen worden aan HollandZorg. De snelste en handigste manier om dat te doen, is via de HollandZorg App. Het werkt als volgt: vul de gevraagde gegevens is, maak een foto van de rekening, verstuur de factuur. Binnen 10 dagen worden de kosten vergoed.

 

https://www.hollandzorg.com/nl