Bullwackie
Image default
Vervoer en transport

Waarom worden de kosten van een verkeersboete of andere overtreding door veel mensen niet begrepen?

Iedereen die een verkeersboete krijgt, weet dat er een boete van een bepaald bedrag zal worden opgelegd bij ontvangst van de ticket. Naast de boete die wordt opgelegd, zijn er enkele kosten die u mogelijk niet in overweging neemt en enkele andere zaken die zich mogelijk niet voordoen op het moment dat u de verkeersberisping krijgt. Zo kunnen de verzekeringstarieven, zowel voor de dekking van de auto als voor het leven, stijgen en die stijging kan u nog enige tijd beïnvloeden. Dan is er nog het feit dat elk verkeersbiljet waarvoor u schuldig wordt bevonden, permanent op uw rijbewijs blijft staan. Zelfs voor degenen die zich bewust zijn van deze bijkomende kosten, zijn de kosten van de rechtbank vaak niet inbegrepen bij het berekenen van de kosten die zij zullen moeten maken als gevolg van de verkeersbiljetten.

Waarom wordt het doel van gerechtskosten niet begrepen? Wat zijn deze kosten?

Vaak wordt het doel van de gerechtskosten niet goed begrepen. Het zijn kosten die in rekening worden gebracht voor de administratieve kosten in verband met uw verkeersbiljet. Bestuurders die schuldig worden bevonden aan verkeersovertredingen moeten de “kosten voor het doen van zaken” van het rechtssysteem dragen, en helaas ook de bestuurders die gewoon hun ticket betalen omdat ze niet willen omgaan met de frustratie die kan ontstaan bij het bestrijden van een verkeersbiljet. Deze kosten gaan naar het algemene fonds van de staat en worden gebruikt om een groot deel van het budget van de rechtbank te ondersteunen.

Waarom worden de kosten alstijd als verassend hoog beschouwd?

Het kan voor een nietsvermoedende automobilist nogal verrassend zijn om te vernemen dat de kosten van de rechtbank veel hoger kunnen zijn dan de boete die aan het verkeerscitaat verbonden is. Om de frustratie van het verkrijgen van het verkeersbiljet alleen al te vergroten, lijken deze kosten onrechtvaardig. Dit is vooral waar als u of iemand die u kent voor dezelfde overtreding eerder een verkeersbiljet heeft gekregen, maar een ander bedrag voor de gerechtskosten heeft moeten betalen. Hoewel het onrechtvaardig is, gebeurt dit meestal vanwege de discretionaire bevoegdheid die aan de rechters wordt toegekend. Gelukkig is er een limiet aan het bedrag dat zelfs de strengste rechter kan bevelen.

Het lijkt erop dat de kosten voor het betwisten van een verkeerscitaat op een bepaald moment niet meer of minder duur zouden moeten zijn, maar het gebeurt wel en deze kosten schommelen sterk. Het systeem is zo opgezet dat het extreem moeilijk is om een verkeersbiljet in je eentje te bestrijden. Dit kan ertoe leiden dat de gemiddelde automobilist ontmoedigd raakt bij de gedachte “alleen te gaan” bij het bestrijden van zijn of haar verkeerskaart. Voor de meeste mensen klinkt het voor de rechter om de rechter te vertellen dat je gewoon het verkeer probeerde bij te houden of dat je de snelheidslimiet niet zo veel overschreed als de officier zei, misschien als een redelijk argument. Ik kan u verzekeren dat weinig rechters het op dit punt met u eens zullen zijn. Het presenteren van een dergelijk argument kan in feite worden opgevat als een bekentenis van de overtreding waarvan u wordt beschuldigd, en de rechter zal waarschijnlijk straffen opleggen in de mate die de wet toestaat.

welke fascette spelen nog meer en rol die van invloed kunnen zijn?

Er zijn ook andere factoren die van invloed kunnen zijn op uw gerechtskosten, zoals welk type verkeersbiljet u krijgt. Er zijn sommige verkeersbiljetten die als ernstiger worden beschouwd dan andere. Een boete voor een snelheidsovertreding van 10 mijl over de maximumsnelheid zal minder zijn dan de boete voor een snelheidsovertreding van 25 mijl, en dit geldt ook voor de gerechtskosten.

Een andere factor die de rechtbank in overweging neemt bij de beoordeling van uw gerechtskosten is uw rijgedrag. Iemand die al een tijdje geen verkeersbiljet heeft, betaalt waarschijnlijk minder aan gerechtskosten dan iemand die de verkeerswetten gewoon is te negeren. Rechters hebben de neiging zich te ergeren aan bestuurders die weinig tot geen rekening lijken te houden met de verkeersregels. Bijgevolg kunnen ze strenger zijn in het opleggen van boetes en straffen wanneer ze geconfronteerd worden met iemand met een slechte staat van dienst in het verkeer. Ik verzeker u dat uw rijervaring in overweging zal worden genomen.

Een ander onderdeel dat veel chauffeurs over het hoofd kunnen zien wanneer ze voor een verkeersrechter of raadsman verschijnen, is de houding. Hoe onschuldig u ook bent of hoe klein de overtreding ook is, als u voor de rechter verschijnt met een chip op uw schouder, kunt u erop rekenen dat het van invloed is op de vraag of uw ticket al dan niet wordt afgekeurd/verlaagd, of dat de rechter u met elke straf die hij kan treffen, slaat. Rechters zien verdachten de hele dag, en het kan leiden tot een vervelende dag. Dit zorgt ervoor datals je bijvoorbeeld een woordenwisseling hebt gehad met een conducteur ze weinig tolerantie hebben als je voor hem of haar gaat en je slecht gedraagt. Ze zullen ook rekening houden met het feit dat de officier die het ticket heeft geschreven aangeeft dat je niet meewerkte of op een andere manier onaangenaam was op het moment dat het goedkope treinkaartjes acties werden uitgegerold.

Welke overwegingen zijn nog mee rbelangrijk in het besluit?

Wie de rechter ook is dat je voor hem of haar verschijnt is ook een belangrijke overweging. Van sommige rechters is bekend dat ze naar clementie neigen, maar andere hebben de reputatie dat ze het maximale bedrag aan gerechtskosten opleggen dat ze eventueel kunnen inschatten. Waarom dit zo is, kan variëren. De hele dag naar het ene na het andere excuus luisteren moet voor veel rechters zeker vermoeiend worden. Vergeet niet dat rechters ook mensen zijn en net zo geneigd zijn om een slechte dag te hebben als ieder ander die van invloed zou kunnen zijn op de uitkomst van UW boetes en straffen. Het is misschien niet rechtvaardig, maar het gebeurt wel.

https://ticketforsale.nl/