Bullwackie
Image default
Gezondheid

Informatie omtrent inhalatiemedicatie vergaren

Heeft uw arts het gebruik van goede inhalatiemedicatie aangeraden? Dan is het begrijpelijk dat u met een hoop vragen zit. Het gaan gebruiken van een nieuw  kan best spannend zijn. Zeker wanneer het om inhalatiemedicatie gaat. Het betreft namelijk een bijzondere manier van inname dat langer duurt dan bijvoorbeeld het slikken van een pilletje. Of er nou een chronische longziekte bij u is geconstateerd of dat het slechts voor korte duur is; in allebei de gevallen wilt u informatie. U wilt graag uw vragen omtrent de inhalatiemedicatie beantwoord hebben. Stel uw vragen aan een arts en bezoek betrouwbare websites omtrent dit onderwerp in de zoektocht naar antwoorden.

Het gebruik van inhalatiemedicatie bij astma 

Wanneer bij iemand astma wordt geconstateerd, is de eerste stap die gezet wordt het starten met inhalatiemedicatie. Bij astma zijn de longen continu geprikkeld en ontstoken. Deze irritatie in de longen zorgt voor een benauwd gevoel en soms ook voor hoestklachten. Het toedienen van inhalatiemedicatie bij astmapatiënten heeft als doel het verminderen van de klachten. Er zijn verschillende soorten inhalatiemedicatie. Zo is er inhalatiemedicatie voor dagelijks gebruik, maar ook voor ‘’nood’’. De laatste groep inhalatiemedicatie heeft als doel het snel verwijden van de luchtwegen. Welke soort en welk merk inhalatiemedicatie het meest voor u geschikt is, hangt af van uw persoonlijke situatie.

Inhalatiemedicatie: kortwerkende en langwerkende luchtwegverwijders

Zoals hierboven al even genoemd, zijn er verschillende soorten inhalatiemedicatie. We kunnen de inhalatiemedicatie als het ware in twee groepen verdelen, namelijk: kortwerkende en langwerkende luchtwegverwijders. De kortwerkende luchtwegverwijders zijn bedoeld om toe te dienen bij acute benauwdheid. Heeft u bijvoorbeeld een infectie welke op de longen slaat? Dan is de kans groot dat uw dagelijkse inhalatiemedicatie niet volstaat. Het toedienen van een kortwerkende luchtwegverwijder in geval van extreme benauwdheid behoort dan tot de opties. Een langwerkende luchtwegverwijder is eigenlijk een onderhoudsdosering. Het is een vorm van inhalatiemedicatie welke dagelijks gebruikt moet worden om toename van klachten te voorkomen.